Welcome to Website.บริการอื่น ๆ งานแตกแต่งและออกแบบห้องเรียนอย่างมีสไตล์ พร้อมให้บริการดูแลอุปกรณ์ภายในระยะประกันหลังการขายแบบทันใจภายใน 24ชม. .
Title

โครงการเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ

บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีทางการศึกษา อุปกรณ์ทุกชิ้นรับประกันพร้อมเปลี่ยนและซ่อมให้ภายในระยะเวลาประกัน

Read More
Title

โครงการจัดทำห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์

1.ห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
3.ห้อง Lab 3d

Read More
Title

โครงการจัดทำห้องสื่อต่าง ๆ

1.งานออกแบบและตกแต่งปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการสิบค้น
2.ปรับปรุงห้องเรียนปกติให้เป็นห้องเรียนอาเซียน
3.ห้องเรียนรู้สื่อ ห้องมัลติมีเดีย

Read More
Title

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

1.จอ Led Display สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Read More

โครงการทั้งหมด

image

ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ตกแต่ง

image

ซอฟแวร์ทางการศึกษา

image

ภาพผลงาน

image

งานบริการหลังการขาย

image

บริษัทบางกอก อินเวสเตอร์ ได้ไว้วางใจ ศูนย์บริการหลังการขาย บางกอกเซอร์วิส (Bangkok Service) ให้เป็นผู้บริการหลังการขาย

ในทุกปัญหางานซ่อม Continue

Copyright © 2015 Your bangkok-investor.com